Voor behandelingen vanaf €250,- ontvangt u van ons voorafgaand aan de behandeling een begroting. Op deze begroting ziet u een aantal codes staan. Deze codes behoren tot de tarieven die zijn vastgesteld door de NZa, in opdracht van de overheid.


Kinderen en jongeren
Kinderen tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten. Het gaat hierbij vaak om de volgende behandelingen:

  • Terugkerend preventief onderzoek
  • Verwijderen van tandsteen
  • Fluoridebehandelingen
  • Röntgenfoto’s
  • Vullingen
  • Wortelkanaalbehandelingen

Voor bovenstaande behandelingen hoeft u geen tandartsverzekering af te sluiten voor uw kind.

Orthodontie wordt niet gedekt
Orthodontie zit niet in het basispakket, ook niet voor kinderen. Ouders kunnen hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. 

Volwassenen
Voor volwassenen valt tandartszorg meestal buiten het basispakket. De kosten voor tandheelkundige zorg komen dan voor eigen rekening. Uiteraard kunt u een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.

Wanneer krijg je eventueel wel een vergoeding vanuit de basisverzekering

  • Bij zeer ernstige problemen aan de tanden of kaken waarvoor bijzondere tandheelkunde noodzakelijk is
  • Bij een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of een afwijking in de mond
  • Volwassenen die een volledige prothese nodig hebben
  • De meeste kosten voor de kaakchirurg


Let op:  Bij bovenstaande behandelingen betaalt u altijd uw eigen risico!

Bij vergoeding van een volledige prothese geldt altijd een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzekering. U kunt wel een aanvullende verzekering afsluiten die de kosten van de eigen bijdrage of een deel daarvan vergoedt.

Welke kosten kunt u ongeveer verwachten?
Het is verstandig om met regelmaat een tandarts te bezoeken. De tandarts kan u een goed advies geven welke behandelingen voor u verstandig zijn. Uiteraard kan de tandarts een offerte maken. Een behandeling bestaat uit verschillende codes. Per code kunt u terugzien welk tarief hieraan gekoppeld is.