Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Wij adviseren u de klacht altijd eerst met de behandelaar zelf te bespreken. We proberen dan samen naar een passende oplossing te zoeken.
Mocht u toch de voorkeur hebben om deze klacht niet persoonlijk met ons te delen dan kunt u zich wenden tot de KNMT  (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde). Betreft het een klacht over een van onze mondhygiënisten, dan kunt u zich wenden tot de NVM (Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten).
Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal de klacht behandelen en proberen te bemiddelen met als doel een oplossing te vinden.

Postadres KNMT
Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein

Postadres NVM
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein