Tijdens een periodieke controle zal de tandarts kijken naar de gezondheid van uw tanden en kiezen, naar uw tandvlees en de stand van uw tanden. Na afloop van deze controle zal de tandarts u direct op de hoogte stellen van zijn of haar bevindingen en u adviseren over eventuele vervolgstappen. Het is raadzaam om deze controle eens in het half jaar uit te laten voeren.  

Het reinigen van het gebied tijdens de periodieke controle
Het kan zijn dat er tandsteen op uw tanden zichtbaar is. Tijdens de controle zal de tandarts de tanden indien nodig ook schoonmaken. We kunnen dit handmatig doen of met behulp van een ultrasoon apparaat. Hierdoor zal het tandsteen los getrild worden.
Indien nodig zal de tandarts u adviseren om naar de mondhygiënist te gaan.
De mondhygiënist maakt met speciale instrumenten uw tanden en tandvlees grondig schoon. Deze behandeling is belangrijk voor een optimaal behoud van uw gebit. U kunt deze afspraak eventueel tegelijkertijd met uw halfjaarlijkse controle plannen.

Foto’s maken tijdens de periodieke controle
Eens in de 2 of 3 jaar adviseren wij u om foto’s te laten maken van uw tanden en kiezen. Deze foto’s worden ook wel bitewings genoemd. Dit zijn kleine foto’s van het zijaanzicht van uw gebit. Op deze foto kan de situatie tussen uw tanden goed beoordeeld worden.
Op het moment dat er een specifieke problematiek wordt geconstateerd of een uitgebreid behandelplan noodzakelijk is, kan er een orthopantomogram worden gemaakt. Dit is een röntgenfoto waarop de kaak en het gebit in het geheel zijn afgebeeld. Met behulp van deze foto’s krijgen wij een volledig beeld van uw mondgezondheid en kunnen wij goed beoordelen welke behandeling voor u het beste is.

Vanaf welke leeftijd is een periodieke controle door de tandarts belangrijk?
Het is verstandig om kinderen al vanaf jonge leeftijd te begeleiden in het onderhouden van hun gebit. We raden daarom aan om vanaf het tweede levensjaar van uw kind, een afspraak te maken voor een periodieke controle bij de tandarts.