Bij orthodontie spreken we over  de stand van de tanden in een gebit. Op het moment dat de opstelling van de tanden niet mooi is of de tanden scheef dreigen te groeien, kan er gekozen worden om een beugel te laten plaatsen. Een beugel zal de stand van de tanden op een geleidelijke manier corrigeren. Door de beet te verbeteren, wordt het profiel van het gezicht vaak mooier. Hierbij kan uiteraard gekozen worden voor een onzichtbare beugel. Deze optie wordt tegenwoordig vaak gekozen omdat het vanaf de buitenkant niet zichtbaar is dat de beugel gedragen wordt. Een tandarts specialist die zich voornamelijk bezig houdt met de stand van de tanden heet een orthodontist.

Binnen onze praktijk hebben wij geen orthodontist maar wij werken nauw samen met een orthodontist in de regio. Wij kunnen u indien nodig altijd verwijzen naar deze praktijk.  Deze tandarts houdt zich bezig met het rechtzetten van tanden en kiezen en de beïnvloeding van de groei en ontwikkeling van de kaak en het gebit. Een bezoek is aan te raden als uw tanden scheef staan. Daarnaast kan ook de hulp van een beugeltandarts worden ingeschakeld op het moment dat u te weinig of te veel ruimte in de mond heeft. Dit zal merkbaar zijn als u moeite heeft met kauwen of bij de bestudering van de controle foto’s die gemaakt worden bij de periodieke controle bij de tandarts.

Bezoek aan een orthodontist
In eerste instantie zal er gekeken worden hoe de tanden en kiezen staan en wat de verwachte ontwikkeling hiervan is. Op basis hiervan zal in samenspraak met u een behandelplan worden opgesteld. 

De keuze om wel of niet een beugel te laten plaatsen
Aan de hand van het behandelplan zal worden bepaald of het beter is om wel of (nog) niet een beugel te laten plaatsen. Het bepalen hiervan kan worden gedaan op basis van röntgenfoto’s die van het gezicht en het gebit gemaakt worden. Als er gekozen wordt om wel een beugel te laten plaatsen zullen er ook gipsmodellen van het gebit gemaakt worden. Deze modellen zullen als blauwdruk gebruikt worden bij het vervaardigen van een beugel.

Er kan een keuze gemaakt worden uit diverse beugels. Er kan onder andere een constructie worden gemaakt van slotjes en een draad die aan de tanden worden bevestigd. Deze slotjes bestaan in tandkleur en doorzichtig, zodat een beugel bijna onzichtbaar wordt. Er kan gekozen worden voor een uitneembaar model, of voor doorzichtige bitjes. Deze bitjes (ook wel clearcaps of invisalign genoemd) zijn doorzichtig en nauwelijks waarneembaar. Deze gevormde bitjes worden over de tanden of kiezen geschoven. Het is dus van buitenaf niet te zien dat deze beugel gedragen wordt. Welke beugel in uw situatie het beste is laten we graag over aan de tandarts-orthodontist. 

Een orthodontische behandeling kan bestaan uit drie fasen:
Een interceptieve behandeling is een kortdurende behandeling ter voorbereiding op het plaatsen van een beugel. Dit kan een behandeling van een logopedist, tandarts of kaakchirurg zijn.

De actieve fase is waarin de tanden en of kaken worden rechtgezet met behulp van een beugel;

De retentiefase is de fase waarin het bereikte resultaat zo goed mogelijk wordt vastgehouden door een nachtbeugel.

Wanneer komt een persoon in aanmerking voor een beugel?
Een orthodontische behandeling is op iedere leeftijd mogelijk. Voorwaarde is wel dat het gebit in goede conditie en goed onderhouden is. De meeste orthodontische behandelingen vinden plaats bij kinderen tussen de tien en vijftien jaar. In deze leeftijdsfase kan er gebruik worden gemaakt van de kaakgroei en de ruimte tussen de tanden die kan ontstaan bij het wisselen. Ook volwassenen komen in aanmerking voor een orthodontische behandeling.

Er zijn een aantal oorzaken die aangegeven kunnen worden voor een orthodontische afwijking. Naast de veel voorkomende aangeboren afwijking in de vorm en grootte van de kaak kunnen ook invloeden van buitenaf een oorzaak zijn. Dit kunnen medische ingrepen zijn of een ongeval, maar ook door duimen of ander afwijkend mondgedrag. Het is verstandig om zo vroeg mogelijk te beginnen met een orthodontische behandeling om meer schade te voorkomen.

Hoe vaak moet een orthodontist bezocht worden?
In de meeste gevallen zal de orthodontist eens in de vier tot acht weken een afspraak met u maken. Gedurende dit bezoek zal de ontwikkeling van uw gebit bekeken worden en de noodzakelijke handelingen worden verricht. Een orthodontische behandeling duurt meestal twee tot drie jaar.