Momenteel zijn de gevolgen van het coronavirus op het dagelijkse leven een stuk minder ingrijpend. De test- en isolatieadviezen zijn al geruime tijd vervallen. 
De Commissie Leidraad Mondzorg Corona verwijst dan ook naar de algemene Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken.

Aanvullende adviezen aan alle patiënten:

  • Hoest of nies in uw elleboog
  • Houdt rekening met kwetsbare ouderen
  • Was vaak en goed uw handen met zeep en water

Per 11 maart 2023 zijn de adviezen over testen op corona en isolatie na een coronabesmetting komen te vervallen. U hoeft geen test meer te doen als u coronaklachten heeft!  Wel vragen we u om zich te houden aan bovenstaande algemene adviezen indien u een afspraak in onze praktijk heeft.