Momenteel zijn de gevolgen van het coronavirus op het dagelijkse leven minder ingrijpend. Inmiddels zijn de test- en isolatieadviezen vervallen. 
De Commissie Leidraad Mondzorg Corona verwijst dan ook naar de algemene Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken.

Aanvullende adviezen aan patiënten:

  • Voelt u zich ziek en heeft u mogelijk een overdraagbare luchtwegaandoening, dan stellen we de behandeling liever uit. Neem gerust contact met ons op voor overleg en het eventueel verplaatsen van de afspraak.
  • Houd rekening met andere, kwetsbare patiënten

Voor iedereen met of zonder klachten geldt:

  • Hoest of nies in uw elleboog
  • Was vaak en goed uw handen met zeep en water

Per 11 maart 2023 zijn de adviezen over testen op corona en isolatie na een coronabesmetting komen te vervallen. U hoeft geen test meer te doen als u coronaklachten heeft!  Wel vragen we u om zich te houden aan bovenstaande algemene adviezen indien u een afspraak in onze praktijk heeft.