Wij hanteren de landelijk vastgestelde tarieven voor tandartsbehandelingen. Deze zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Een helder en transparant overzicht van de kosten en codes van diverse behandelingen kunt u hieronder vinden.

Code A: Verdoving

Omschrijving Code Tarief 2023
Oppervlakte verdoving A15 € 8,64
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving A10 € 16,62
Behandeling onder algehele narcose A20 kostprijs

Code B: Verdoving d.m.v. een roesje

Omschrijving Code Tarief 2023
Introductie roesje (lachgassedatie) B10 € 33,25
Toediening roesje (lachgassedatie) B11 € 33,25
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) B12 € 41,56

Code C: Consultatie en diagnostiek

Omschrijving Code Tarief 2023
Diagnostisch onderzoek
Periodieke controle C11 € 25,27
Probleemgericht consult C13 € 25,27
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
Schriftelijke medische anamnese C22 € 25,27
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan C28 € 119,69
Studiemodellen t.b.v. behandelplan C29 € 33,25
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak C65 € 66,47
Toeslagen en diversen
Mondzorg aan huis C80 € 19,95
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose C84 € 53,18
Weekendbehandeling C85 € 25,27
Avondbehandeling C86 € 25,27
Nachtbehandeling C87 € 25,27

Code E: Wortelkanaalbehandelingen

Omschrijving Code Tarief 2023
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Wortelkanaalbehandeling consult E01 € 32,47
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult E02 € 46,55
Consult na tandheelkundig ongeval E03 € 36,57
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel E60 € 53,20
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten E04 € 54,31
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal E13 € 119,69
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen E14 € 172,89
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen E16 € 226,08
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen E17 € 279,28
Elektronische lengtebepaling E85 € 16,62
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting E19 € 19,95
Wortelkanaalbehandeling van melkelement E66 € 53,20
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
Verwijderen van kroon of brug E51 € 39,90
Moeilijke wortelkanaalopening E52 € 33,25
Verwijderen van wortelstift E53 € 46,55
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal E54 € 33,25
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal E55 € 33,25
Voortgezette behandeling met iatrogene schade E56 € 46,55
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie E57 € 33,25
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting E61 € 93,09
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting E62 € 59,84
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal E63 € 49,87
Afsluiting van open wortelpunt E64 € 53,20
Initiële wortelkanaalbehandeling
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal E77 € 66,49
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal E78 € 33,25
Bleken
Inwendig bleken, eerste zitting E90 € 53,20
Inwendig bleken, elke volgende zitting E95 € 19,95
Uitwendig bleken per kaak E97 € 83,12
Behandeling trauma-element
Directe pulpa-overkapping E40 € 33,25
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval E42 € 13,30
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval E43 € 26,60
Verwijderen spalk E44 € 6,65
Aanbrengen rubberdam
Aanbrengen rubberdam E45 € 13,30
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
Snij-/ hoektand E31 € 132,99
Premolaar E32 € 186,18
Molaar E33 € 239,38
Aanbrengen retrograde vulling E34 € 26,60
Het trekken van een element met re-implantatie E36 € 93,09
Kijkoperatie E37 € 79,79
Gebruik operatiemicroscoop
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling E86 € 89,77
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling E87 € 66,49

Code G: Behandelingen kauwstelsel

Omschrijving Code Tarief 2023
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
Functieonderzoek kauwstelsel G21 € 119,69
Verlengd onderzoek OPD G22 € 239,38
Spieractiviteitsmeting en registratie G23 € 106,39
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
Consult OPD-therapie A (niet- complex) G01 € 69,80
Stabilisatieopbeetplaat G62 € 179,53
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk G68 € 53,20
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A G47 € 79,79
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
Consult OPD-therapie B (complex) G43 € 134,32
Therapeutische injectie G44 € 73,14
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) G46 € 53,20
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B G48 € 132,99
b. Beetregistraties
Niet-standaard beetregistratie G10 € 99,74
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
Scharnierasbepaling G11 € 99,74
Centrale relatiebepaling G12 € 93,09
Protrale/laterale bepalingen G13 € 66,49
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie G14 € 598,45
Therapeutische positiebepaling G16 € 33,25
Beetregistratie intra-oraal G20 € 66,49
Diversen
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur G09 € 35,91
Toeslag voor het behouden van beethoogte G15 € 33,25
Indirect planmatig inslijpen G65 € 365,72
Beetbeschermingsplaat G69 € 73,14
Aanbrengen front/hoektandgeleiding G33 € 66,49
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) G71 € 332,47
Controlebezoek MRA G72 € 33,25
Reparatie MRA met afdruk G73 € 53,20
d. Myofunctionele apparatuur
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur G74 € 89,77

Code H: Chirurgische ingrepen, inclusief anesthesie

Omschrijving Code Tarief 2023
a. Onderdeel A
Trekken tand of kies H11 € 49,87
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant H16 € 37,24
Kosten hechtmateriaal h31 € 6,87
Hechten weke delen h36 € 73,14
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling H50 € 66,49
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling H55 € 19,95
b. Onderdeel B
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B H90 € 66,49
Hemisectie van een molaar H33 € 79,79
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap H35 € 79,79
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak H40 € 59,84
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje H41 € 39,90
Wortelpuntoperatie per tandwortel
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting H42 € 79,79
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting H43 € 106,39
Primaire antrumsluiting H44 € 73,14
Behandeling kaakbreuk, per kaak H59 € 93,09
Cyste-operatie
Marsupialisatie H60 € 93,09
Primaire sluiting H65 € 179,53
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak H70 € 93,09
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak H75 € 179,53
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak H80 € 126,34
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak H85 € 212,78

Code J: Implantaten

Omschrijving Code Tarief 2023
Overheadkosten implantaten J97 € 196,85
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie J98 € 111,40
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Initieel onderzoek implantologie J01 € 73,75
Verlengd onderzoek implantologie J02 € 113,46
Proefopstelling J03 € 153,17
Implantaatpositionering op grond van CT-scan J05 € 51,03
b. I Pre-implantologische chirurgie
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft J09 € 272,31
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting J10 € 170,21
Prepareren donorplaats J11 € 153,17
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft J12 € 164,52
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting J13 n.v.t.
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
Vrijleggen foramen mentale J06 € 34,04
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft J15 € 96,45
Aanvullende ophoging bodem bijholte J17 € 147,51
Ophoging bodem bijholte orthograad J18 € 68,10
Toeslag esthetische zone J19 € 73,75
c. Implantologische chirurgie
Plaatsen eerste implantaat, per kaak J20 € 259,31
Plaatsen volgend implantaat, per kaak J28 € 107,23
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) J23 € 85,10
Plaatsen volgende Healing Abutment J29 € 40,27
Moeizaam verwijderen implantaat J26 € 187,21
Verwijderen implantaat J36 € 37,44
Vervangen eerste implantaat J27 € 259,30
Vervangen volgend implantaat J37 € 107,23
Uitvoeren autotransplantaat J39 € 197,99
d. Diversen
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik J07 kostprijs
Aanbrengen botvervangers in extractie wond J08 € 22,69
Bindweefseltransplantaat, eerste J30 € 119,14
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie J81 € 127,65
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef J32 € 130,48
Kosten implantaat J33 € 364,82
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting J34 € 11,35
Grondig submucosaal reinigen implantaat J35 € 26,66
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat J87 € 295,00
e. Mesostructuur
Plaatsen eerste drukknop J45 € 136,15
Elke volgende magneet, drukknop J41 € 39,71
Staaf tussen twee implantaten J42 € 232,60
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak J43 € 73,75
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon J44 € 28,37
f. Prothetische behandeling na implantaten
Boven- en onder klikgebit J50 € 584,33
Onder-klikgebit J51 € 380,09
Boven-klikgebit J52 € 380,09
Omvorming klikgebit J53 € 113,46
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten J54 € 147,51
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten J55 € 170,20
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten J56 € 198,56
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten J57 € 96,45
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten J58 € 124,81
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten J59 € 153,17
g. Nazorg implantologie
Specifiek consult nazorg implantologie J60 € 62,40
Uitgebreid consult nazorg implantologie J61 € 102,12
h. Prothetische nazorg
Opvullen zonder staafdemontage J70 € 158,85
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten J71 € 198,56
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten J72 € 226,92
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten J73 € 225,29
Reparatie zonder staafdemontage J74 € 62,40
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten J75 € 119,14
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten J76 € 147,51
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten J77 € 175,86
Verwijderen én vervangen drukknop J78 € 28,37
i. Ketenzorg implantologie
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit J80 € 577,52

Code M: Preventieve mondzorg

Omschrijving Code Tarief 2023
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten M01 € 14,91
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten M02 € 14,91
Gebitsreiniging, per vijf minuten M03 € 14,91
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit M05 € 29,92
Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek M32 € 19,95
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament M30 € 6,65
Fluoridebehandeling M40 € 16,62
Mondbeschermer M61 € 29,92
Behandeling van witte vlekken, eerste element M80 € 57,85
Behandeling van witte vlekken, volgend element M81 € 31,92

Code P: Kunstgebitten

Omschrijving Code Tarief 2023
a. Gedeeltelijk kunstgebit
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak P001 € 99,74
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak P002 € 199,48
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak P003 € 272,63
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak P004 € 372,37
b. Volledig kunstgebit
Volledig kunstgebit bovenkaak P020 € 199,48
Volledig kunstgebit onderkaak P021 € 265,98
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak P022 € 432,21
Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak P023 € 132,99
c. Toeslagen
Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit P040 € 71,81
Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars P041 € 33,25
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur P042 € 66,49
Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting P043 € 39,90
Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak P044 € 89,77
Toeslag immediaat kunstgebit P045 € 16,62
Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit P046 € 53,20
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars P047 € 19,95
Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls P048 € 99,74
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling P049 € 66,49
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak P060 € 46,55
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak P061 € 46,55
Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak P062 € 93,76
Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak P063 € 94,42
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak P064 € 81,79
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak P065 € 85,11
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak P066 € 186,18
Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit P067 € 33,25
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak P068 € 19,95
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak P069 € 53,20
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak P070 € 19,95
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak P071 € 53,20
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak P072 € 53,20

Code R: Kronen en bruggen

Omschrijving Code Tarief 2023
a. Inlays en kronen
Eenvlaks composiet inlay R08 € 79,79
Tweevlaks composiet inlay R09 € 152,94
Drievlaks composiet inlay R10 € 199,48
Eenvlaksinlay R11 € 119,69
Tweevlaksinlay R12 € 186,18
Drievlaksinlay R13 € 265,98
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties R14 € 33,25
Kroon R24 € 292,57
Kroon op implantaat R34 € 265,98
Confectiekroon R29 € 59,84
Opbouw plastisch materiaal R31 € 66,49
Gegoten opbouw, indirecte methode R32 € 66,49
Gegoten opbouw, directe methode R33 € 132,99
b. Brugwerk
Eerste brugtussendeel R40 € 199,48
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel R45 € 99,74
Brugverankering, per anker R46
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen R49 € 166,24
Metalen fixatiekap met afdruk R50 € 33,25
Gipsslot met extra afdruk R55 € 33,25
Plakbrug zonder preparatie R60 € 132,99
Plakbrug met preparatie R61 € 199,48
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel R65 € 46,55
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee R66 € 26,60
c. Restauraties diversen
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker R70 € 73,14
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond R71 € 73,14
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties R74 € 26,60
Opnieuw vastzetten plakbrug R75 € 66,49
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon R76 € 33,25
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element R77 € 33,25
d. Schildje van keramiek of kunststof
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie R78 € 79,79
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie R79 € 132,99
e. Temporaire voorzieningen
Temporaire, eerste voorziening R80 € 33,25
Temporaire, volgende voorziening R85 € 13,30
Gedeeltelijk voltooid werk R90 Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Code T: Tandvleesbehandelingen

Omschrijving Code Tarief 2023
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus T11
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus T12 € 192,78
Grondig reinigen wortel, complex T21 € 35,91
Grondig reinigen wortel, standaard T22 € 26,59
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling T31
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling T32 € 119,65
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling T33 € 79,13
Beperkt consult parodontale nazorg T41
Consult parodontale nazorg T42 € 101,04
Uitgebreid consult parodontale nazorg T43 € 134,28
Complex consult parodontale nazorg T44 € 178,83
Parodontale chirurgie
Flapoperatie tussen 2 elementen T70 € 216,05
lapoperatie, per sextant (één zesde deel) T71 € 332,38
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) T72 € 398,86
Directe postoperatieve zorg, kort T73 € 66,47
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid T74 € 178,83
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus T75
Tuber- of retromolaarplastiek T76 € 83,09
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
Tandvleestransplantaat T80
Tuber- of retromolaarplastiek T81 (voorheen T101) € 116,34
Tandvleescorrectie, per element T82 (voorheen T102) € 63,16
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) T83 (voorheen T103) € 166,19
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) T111 € 398,86
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element T112 € 132,96
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal T113 € 216,05
Parodontale kroonverlengingsprocedure
Kroonverlenging per element T121 € 216,05
Kroonverlenging per sextant T122 € 396,55
Mucogingivale chirurgie
Tandvleestransplantaat T141 € 126,31
Recessie bedekking met verplaatste lap T142 € 396,55
Directe postoperatieve zorg
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting T151 € 66,47
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting T152 € 178,83
Diversen
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling T161 (voorheen T93) € 46,54
Behandeling tandvleesabces T162 (voorheen T94) € 89,75
Toepassing lokaal medicament T163 (voorheen T57) € 71,79
(Draad)Spalk T164 (voorheen T95) € 26,59
Uitgebreide voedingsanalyse T165 (voorheen T96) € 66,47

Code U: Uurtarieven

Omschrijving Code Tarief 2023
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten U25 € 15,14
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten U35 € 17,47
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten U05 € 17,47

Code V: Vullingen

Omschrijving Code Tarief 2023
Eénvlaksvulling amalgaam V71 € 27,93
Tweevlaksvulling amalgaam V72 € 44,55
Drievlaksvulling amalgaam V73 € 57,85
Meervlaksvulling amalgaam V74 € 81,12
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V81 € 41,23
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V82 € 57,85
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V83 € 71,15
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V84 € 94,42
Eénvlaksvulling composiet V91 € 53,20
Tweevlaksvulling composiet V92 € 69,82
Drievlaksvulling composiet V93 € 83,12
Meervlaksvulling composiet V94 € 106,39
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal V15 € 79,79
Fissuurlak, eerste element V30 € 29,92
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting V35 € 16,62
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen V40 € 6,65
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje V50 € 13,30
Parapulpaire stift V70 € 13,30
Wortelkanaalstift V80 € 23,27
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element V85 € 9,97

Code X: Maken en/of beoordelen van foto’s

Omschrijving Code Tarief 2023
Kleine röntgenfoto X10 € 18,62
Beoordelen kleine röntgenfoto X11 € 13,96
Kaakoverzichtsfoto X21 € 79,79
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak X22 € 79,79
Beoordelen kaakoverzichtsfoto X23 € 29,26
Schedelfoto X24 € 35,91
Maken meerdimensionale kaakfoto X25 € 226,08
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto X26 € 66,49

Code Y: Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Omschrijving Code Tarief 2023
Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten Y01 € 15,14
Onderlinge dienstverlening Y02 Maximum