Wij hanteren de landelijk vastgestelde tarieven voor tandartsbehandelingen. Deze zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Een helder en transparant overzicht van de kosten en codes van diverse behandelingen kunt u hieronder vinden.

Code A: verdoving

Omschrijving Code Tarief 2024
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving A10 € 17,60
Oppervlakteverdoving A15 € 9,15
Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie A20 Kostprijs
Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie A30 € 56,32

Code B: verdoving door middel van een roesje

Omschrijving Code Tarief 2024
Introductie roesje (lachgassedatie) B10 € 35,20
Toediening roesje (lachgassedatie) B11 € 35,20
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) B12 € 44,48

Code C: consultatie en diagnostiek

Omschrijving Code Tarief 2024
Consult ten behoeve van een intake C001 € 53,50
Consult voor een periodieke controle C002 € 26,75
Consult, niet zijnde periodieke controle C003 € 26,75
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen C010 € 26,75
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion C011 € 126,72
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan C012 € 126,72
Studiemodellen C013 € 35,20
Pocketregistratie C014 € 42,24
Parodontiumregistratie C015 € 84,48
Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling C016 € 211,20
Mondzorg aan huis C020 € 21,12
Toeslag avond-, nacht-, en weekenduren (anw-uren) C021 € 29,57
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje C022 € 14,08

Code E: wortelkanaalbehandelingen

Omschrijving Code Tarief 2024
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult E02 € 49,28
Consult na tandheelkundig ongeval E03 € 38,72
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel E60 € 56,32
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten E04 € 58,12
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal E13 € 126,72
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen E14 € 183,04
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen E16 € 239,36
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 kanalen E17 € 295,68
Elektronische lengtebepaling E85 € 17,60
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting E19 € 21,12
Wortelkanaalbehandeling van melkelement E66 € 56,32
Verwijderen van kroon of brug E51 €42,24
Moeilijke wortelkanaalopening E52 € 35,20
Verwijderen van wortelstift E53 € 49,28
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal E54 € 35,20
Behandeling van dichtgeslibt of verkalkt wortelkanaal E55 € 35,20
Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel E56 € 49,28
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie E57 € 35,20
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting E61 € 98,56
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting E62 €63,36
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal E63 € 52,80
Afsluiting van open wortelpunt E64 € 56,32
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal E77 € 70,40
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal E78 € 35,20
Inwendig bleken, eerste zitting E90 € 56,32
Inwendig bleken, elke volgende zitting E95 € 21,12
Uitwendig bleken, per kaak E97 € 88,00
Directe pulpa-overkapping E40 € 35,20
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval E42 € 14,08
Vastzetten element door middel van een spalk na een tandheelkundig ongeval E43 € 28,16
Verwijderen spalk, per element E44 € 7,04
Snij- of hoektand E31 € 140,80
Premolaar E32 € 197,12
Molaar E33 € 253,44
Aanbrengen retrograde vulling E34 € 28,16
Het trekken van een element met re-implantatie E36 € 98,56
Kijkoperatie E37 € 84,48
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen E88 € 70,40
Gebruik operatiemicroscoop E86 € 95,04
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling E87 € 70,40

Code G: behandeling kauwstelstel

Omschrijving Code Tarief 2024
Functieonderzoek kauwstelstel G21 € 126,72
Verlengd onderzoek OPD G22 € 253,44
Spieractiviteitsmeting en registratie G23 € 112,64
Consult OPD-therapie A (niet-complex) G41 € 73,92
Stabilisatieopbeetplaat G62 € 190,08
Evaluatie/herbeoordeling na OPD-therapie A G47 € 84,48
Consult OPD-therapie B (complex) G43 € 142,21
Therapeutische injectie G44 € 77,44
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) G46 € 56,32
Evaluatie/herbeoordeling na OPD-therapie B G48 € 140,80
Niet-standaard beetregistratie G10 € 105,60
Scharnierasbepaling G11 € 105,60
Centrale relatiebepaling G12 € 98,56
Protrale/laterale bepalingen G13 € 70,40
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie G14 € 35,20
Therapeutische positiebepaling G16 €35,20
Beetregistratie intra-oraal G20 €70,40
Occlusie analyse na meting met behulp van digitale apparatuur G09 € 38,02
Toeslag voor het begouden van beethoogte G15 € 35,20
Indirect planmatig inslijpen G65 € 387,21
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak G75 € 70,40
Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat G68 € 56,32
Beetbeschermingsplaat G69 € 77,44
Aanbrengen front/hoektandgeleiding G33 € 70,40
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) G71 € 352,01
Controlebezoek MRA G72 € 35,02
Reparatie MRA met afdruk G73 € 56,32
Plaatsen van myofunctionele apparatuur G74 € 95,04
Consult myofunctionele therapie G76 € 26,75

Code H: chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Omschrijving Code Tarief 2024
Trekken tand of kies H11 € 52,80
Treken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadraat H16 € 39,42
Kosten hechtmateriaal H21 € 7,36
Hechten weke delen H26 € 77,44
Terugzetten tand of kies, eerste element H50 € 70,40
Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting H55 € 21,12
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B H90 € 70,40
Hemisectie van een molaar H33 € 84,48
Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak H34 € 84,48
Moeizaam treken tand of kies met behulp van chirurgie H35 € 84,48
Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling per een autotransplantaat behandeling H36 € 77,44
Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling H37 € 119,68
Uitvoeren eerste autotransplantaat H38 € 353,09
Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting H39 € 139,39
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak H40 € 63,36
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje H41 € 42,24
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting H42 € 84,48
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting H43 € 112,64
Primaire antrumsluiting H44 € 77,44
Behandeling kaakbreuk, per kaak H59 € 98,56
Marsupialisatie H60 € 98,56
Primaire sluiting H65 € 190,08
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., eenzijdig per kaak H70 € 98,56
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak H75 € 190,08
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak H80 € 133,76
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak H85 € 225,28

Code J: implantaten

Omschrijving Code Tarief 2024
Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie J001 € 213,70
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie J002 € 120,94
Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling J010 € 78,06
Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor de implantologische behandeling J011 € 120,09
Proefopsteling implantologie, 1-4 elementen J012 € 90,07
Proefopstelling implantologie 5 of mer elementen J013 € 180,13
Implantaatpositionering op grond van CT-scan J014 € 54,04
Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting vorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft J020 € 288,21
Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden J021 € 180,13
Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak J022 € 174,13
Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren J030 € 102,07
Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren J031 € 156,11
Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren J032 € 72,05
Plaatsen eerste implantaat, per kaak J040 € 275,00
Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak J041 € 113,48
Plaatsen eerste tandvleesvormer J042 € 90,07
Plaatsen volgende tandvleesvormer J043 € 42,63
Verwijderen implantaat J044 € 39,63
Moeizaam verwijderen implantaat J045 € 198,14
Vervangen eerste implantaat J046 € 274,40
Vervangen volgend implantaat J047 € 113,8
Chirurgische behandeling peri-implantatie, per sextant J048 € 209,55
Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit J049 € 611,85
Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik J050 Kostprijs
Aanbrengen botvervangers in extractie wond J051 € 24,02
Prepareren donorplaats J052 € 162,12
Toeslag esthetische zone, per helft J053 € 81,06
Bindweefseltransplantaat per donorplaats J054 € 126,09
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie J055 € 135,10
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef J056 € 138,10
Kosten implantaat J057 € 387,76
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting J058 € 12,01
Grondig submucosaal reinigen implantaat J059 € 28,22
Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat J060 € 312,23
Plaatsen eerste drukknop J070 € 144,11
Plaatsen elke volgende drukknop J071 € 42,03
Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak J072 € 246,18
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak J073 € 78,06
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit J080 € 618,45
Klikgebit in de onderkaak J081 € 402,29
Klikgebit in de bovenkaak J082 € 402,29
Omvorming tot klikgebit J083 € 120,09
Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten J084 € 156,11
Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten J085 € 180,13
Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten J086 € 210,15
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten J087 € 102,07
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten J088 € 132,10
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten J089 € 162,12
Gedeeltelijk klikgebit van kunststof J180 € 211,20
Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) J181 € 394,5
Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit J183 € 120,09
Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak J184 € 56,32
Specifiek consult nazorg implantologie J090 € 66,05
Uitgebreid consult nazorg implantologie J091 € 108,08
Opvullen klikgebit zonder staafdemontage J100 € 168,12
Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten J101 € 210,12
Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten J102 € 240,18
Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten J103 € 270,20
Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk J104 € 21,12
Reparatie klikgebit zonder staafdemontage J105 € 66,05
Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten J106 € 126,09
Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten J107 € 156,11
Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten J108 € 186,14
Verwijderen en vervangen drukknop J109 € 30,02
Opvullen gedeeltelijk klikgebit J110 € 168,12
Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk J111 € 21,12
Reparatie gedeeltelijk klikgebit J112 € 66,05

Code M: preventieve mondzorg

Omschrijving Code Tarief 2024
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten M01 € 15,78
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten M02 € 15,78
Gebitsreiniging, per vijf minuten M03 € 15,78
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit M05 € 31,68
Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek M32 € 21,12
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament M30 € 7,04
Fluoridebehandeling M40 € 17,60
Mondbeschermer of fluoridekap M61 € 31,68
Behandeling van witte vlekken, eerste element M80 € 61,25
Behandeling van witte vlekken, volgend element M81 € 33,79

Code P: kunstgebitten

Omschrijving Code Tarief 2024
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak P001 € 105,60
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak P002 € 211,20
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak P003 € 288,64
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak P004 € 394,25
Volledig kunstgebit bovenkaak P020 € 211,20
Volledig kunstgebit onderkaak P021 € 281,60
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak P022 € 457,61
Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak P023 € 140,80
Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit P040 € 76,03
Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars P041 € 35,20
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur P042 € 70,40
Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting P043 € 42,24
Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak P044 € 95,04
Toeslag immediaat kunstgebit P045 € 17,60
Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit P046 € 56,32
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars P047 € 21,12
Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls P048 € 105,60
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling P049 € 70,40
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak P060 € 49,28
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak P061 € 49,28
Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak P062 € 99,27
Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak P063 € 99,97
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak P064 € 86,59
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak P065 € 90,11
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak P066 € 197,12
Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit P067 € 35,20
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak P068 € 21,12
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak P069 € 56,32
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak P070 € 21,12
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak P071 € 56,312
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak P072 € 56,32

Code R: kronen en bruggen

Omschrijving Code Tarief 2024
Eénvlaks composiet inlay R08 € 84,48
Tweevlaks composiet inlay R09 €161,92
Drievlaks composiet inlay R10 € 211,20
Eénvlaksinlay R11 € 126,72
Tweevlaksinlay R12 € 197,12
Drievlaksinlay R13 € 281,60
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties R14 € 35,20
Kroon op natuurlijk element R24 € 309,76
Kroon op implantaat R34 € 281,60
Confectiekroon R29 € 63,36
Opbouw plastisch materiaal R31 € 70,40
Gegoten opbouw, indirecte methode R32 € 70,40
Gegoten pbouw, directe methode R33 € 140,80
Eerste brugtussendeel R40 € 211,20
Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel R45 € 105,60
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen R49 € 176,00
Metalen fixatiekap met afdruk R50 € 35,20
Gipsslot met extra afdruk R55 € 35,20
Plakbrug zonder preparatie R60 € 140,80
Plakbrug met preparatie R61 € 211,80
Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel R65 € 49,28
Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee R66 € 28,16
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon R67 € 30,27
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker R70 € 77,44
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond R71 € 77,44
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties R74 € 28,16
Opnieuw vastzetten plakbrug R75 € 70,40
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon R76 € 35,20
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element R77 € 35,20
Wortelkap met stift R91 € 176,00
Passen restauratieve proefopstelling in de mond R92 € 95,04
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie R78 € 84,48
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie R79 € 140,80
Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies R80 €35,20
Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies R85 € 14,08
Gedeeltelijk voltooid werk R90 Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Code T: tandvleesbehandelingen

Omschrijving Code Tarief 2024
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus T012 € 204,16
Grondig reinigen wortel, complex T021 € 38,02
Grondig reinigen wortel, standaard T022 € 28,16
Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus T032 € 126,72
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling T033 € 77,44
Consult parodontale nazorg T042 € 107,01
Uitgebreid consult parodontale nazorg T043 € 142,21
Complex consult parodontale nazorg T044 € 89,38
Flapoperatie tussen twee elementen T070 € 228,80
Flapoperatie per sextant (één zesde deel) T071 € 352,01
Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) T072 € 422,41
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting T073 € 70,40
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting T074 € 189,38
Tuber- of retromolaarplastiek T076 € 88,00
Tuber- of retromolaarplastiek T101 € 123,20
Tandvleescorrectie, één element T102 € 66,88
Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen T103 € 176,00
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) T111 € 422,41
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element T112 € 140,80
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal T113 € 228,80
Kroonverlenging, één element T121 € 228,80
Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen T122 € 422,41
Tandvleestransplantaat T141 € 133,76
Recessie bedekking met verplaatste lap T142 € 422,41
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting T151 € 70,40
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting T152 € 189,39
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling T161 € 49,28
Behandeling tandvleesabces T162 € 95,04
Toepassing lokaal medicament T163 € 76,03
(Draad)Spalk T164 € 28,16
Uitgebreide voedingsanalyse T165 € 70,40

Code U: uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde

Omschrijving Code Tarief 2024
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten U25 € 16,03
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten U35 € 18,50
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten U05 € 18,50

Code V: vullingen

Omschrijving Code Tarief 2024
Eénvlaksvulling amalgaam V71 € 29,57
Tweevlaksvulling amalgaam V72 € 47,17
Drievlaksvulling amalgaam V73 € 61,25
Meervlaksvulling amalgaam V74 € 89,41
Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V81 € 43,65
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V82 € 61,25
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V83 € 75,33
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V84 € 99,97
Eénvlaksvulling composiet V91 € 56,32
Tweevlaksvulling composiet V92 € 73,92
Drievlaksvulling composiet V93 € 88,00
Meervlaksvulling composiet V94 € 112,64
Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) V95 € 40,83
Aanbrengen eerste wortelkanaalstift V80 € 40,83
Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element V85 € 26,75
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) V15 € 84,48
Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) V30 € 31,68
Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting V35 € 17,60
Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen V40 € 7,04

Code X: maken en/of beoordelen van foto’s

Omschrijving Code Tarief 2024
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto X10 € 19,71
Beoordelen kleine röntgenfoto X11 € 14,78
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto X21 € 84,48
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak X22 € 84,48
Beoordelen kaakoverzichtsfoto X23 € 30,98
Maken en beoordelen schedelfoto X24 € 38,02
Beoordelen schedelfoto X34 € 28,16
Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto X25 € 239,6
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto X26 € 70,40

Code Y: informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Omschrijving Code Tarief 2024
Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten Y01 € 16,03
Onderlinge dienstverlening Y02 Maximum