Bij Tandartsenpraktijk Spoorlaan behandelen we altijd op afspraak. Controle afspraken worden altijd door de tandarts uitgevoerd. Afhankelijk van uw gebitssituatie zal dit in de meeste gevallen 1 à 2 x per jaar zijn. We streven er naar om direct na de behandeling een vervolg- en/of controle afspraak in te plannen. Het is ook mogelijk combinatie afspraken te maken met de tandarts en de mondhygiënist/preventie assistente. Afspraken maken kan telefonisch of aan de balie.

Afspraak verzetten

Uiteraard kan het voorkomen dat u op het moment van een afspraak verhinderd bent. Laat ons dit alstublieft tijdig weten, zodat wij de mogelijkheid hebben om de vrijgekomen tijd ten gunste voor een andere patiënt te gebruiken. Bel tenminste 24 uur van tevoren af. Bij meerdere malen niet nakomen of niet tijdig annuleren van een afspraak zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Afspraak herinnering service

Als service herinneren wij u 1 à 2 werkdagen van tevoren aan uw afspraak, dit gebeurd per e-mail of sms. Om u in de gelegenheid te stellen van deze gratis service gebruik te maken noteren wij graag uw mobiele telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Helaas kan het door een technische storing of een foutief mobiel nummer of e-mailadres voorkomen dat u niets ontvangt. U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de door u gemaakte afspraak.

Te laat komen op een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.